Privacy

Privacyverklaring

Certeza Verzekeringen cvba vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Certeza Verzekeringen cvba streeft ernaar uw persoonsgegevens, die via deze website verzameld worden voor diens eigen rekening, op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Certeza Verzekeringen cvba deze persoonsgegevens verwerkt.

De persoonsgegevens die door Certeza Verzekeringen cvba verzameld worden ten behoeve van KBC Verzekeringen NV (zoals bijvoorbeeld gegevens i.k.v. het afsluiten van een verzekeringspolis of een schade-aangifte) maken het voorwerp uit van de privacyverklaring van KBC Verzekeringen NV. Deze is beschikbaar via http://www.kbc.be/privacy of bij uw tussenpersoon.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Certeza Verzekeringen cvba, Burg 47, 8820 Torhout is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening.

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

In het algemeen verwerkt Certeza Verzekeringen cvba uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden.

Certeza Verzekeringen cvba verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening,

? informatie te bezorgen;

? commerciële boodschappen te sturen (direct marketing);

? vragen te beantwoorden;

? afspraken te maken,

? …

 

Certeza Verzekeringen cvba kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.

U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail kantoor@certeza.be of een brief sturen naar: Certeza Verzekeringen cvba, Burg 47, 8820 Torhout is.

 

Cookies en analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren.

Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat Certeza Verzekeringen cvba ervan uit dat u, als u voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.

Meer informatie over cookies en hoe u ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org.

 

Links naar andere websites

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Certeza Verzekeringen cvba heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. U wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Certeza Verzekeringen cvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.

 

Herziening privacyverklaring

U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.  Om u daarover te informeren, publiceert Certeza Verzekeringen cvba op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.

Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten, kantoor@certeza.be of 050 21 26 35.  Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.as. U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden

Zetel van de vennootschap: Certeza Verzekeringen cvba, Burg 47, 8820 Torhout, België
Tweede kantoor: Certeza Verzekeringen cvba, Leysafortstraat 18 a, 8810 Lichtervelde, België
BTW BE 0403.227.515 RPR Oostende.

KANTOOR TORHOUT
Burg 47
8820 Torhout

 

T 050 21 26 35
F 050 22 05 87
Werkdagen: 8u30 - 12u00
Zaterdag: 10u30 - 12u00

KANTOOR LICHTERVELDE
Leysafortstraat 18 a
8810 Lichtervelde

 

 

 

 

 

T 051 72 21 22
F 051 72 69 87
Werkdagen: 10u30 - 12u00
Zaterdag: 8u30 - 10u30

 

FSMA 60633 • kantoor@certeza.be